Undertekster på film

Undertekster

Ikke alle skrur på lyd på reklamefilmer som vises på sosiale media osv. Da kan det være lurt at videoen er tekstet slik at ditt budskap likevel når frem. Undertekster på film skaper også interesse, og drar seeren med i den historien som formidles.

En vellykket undertekst er en hvor bilde og tekst er bra synkronisert. Teksten bør også forenkles og tydeliggjøres i forhold til muntlig tale.

Dersom manus for undertekstene ikke foreligger, kan DigitalSkap.no bistå med transkribering. Trengs en oversettelse kan det også legges til rette for.

Noen filmer trenger litt redigering i tillegg til undertekster. Vi kan sette sammen flere videosnutter, klippe, legge på musikk osv. Les mer om filmredigering her.

Slik får du hjelp med undertekster på film

Du oversender din film, undertekster legges på i Adobe programmet Premiere Pro, og ny videofil sendes til deg. Enkelt og greit!