Korrekturlesing

Korrekturlesing og språkvask

Hvorfor skal andre lese gjennom teksten?

En tekst bør leses gjennom med nye øyne før den publiseres. Det er lettere for andre enn forfatteren å oppdage feil. Derfor bør en uavhengig korrekturlesing foretas.

Korrekturlesing vil korrigere typiske skrivefeil som ombytting av bokstaver, feil bøying av verb, doble ordskiller og hyppig gjentakelse av ord. Word har et bra korrekturverktøy, men får dessverre ikke med seg alt.

Uavhengig korrekturlesing er ekstra nyttig dersom teksten skal brukes til ekstern eller intern kommunikasjon i trykksaker eller digitalt. Da lønner det seg få hjelp til å oppdage skrivefeil – før skaden skjer. Finnes det noe mer irriterende enn å oppdage en skrivefeil ETTERPÅ? Det ser også lite profesjonelt ut dersom en tekst er full av skrivefeil, og vil ikke hjelpe på deres bedrifts renommé.

En nøyere vurdering av teksten kan også foretas. Teksten går da gjennom en språkvask, som betyr at tekstens oppbygging vurderes og tilpasses for å sikre at budskapet når frem på den måten man ønsker. Når en språkvask foretas vil dette inkludere vanlig korrektur. 
Les mer om språkvask her.

DigitalSkap.no tilbyr rask og effektiv gjennomlesing av deres tekster. Send teksten pr e-post i dag, og dere vil motta et uforpliktende tilbud. Mengde tekst (antall tegn) kan også angis uten at selve teksten følger med, dersom det føles tryggere, men det loves full diskresjon og konfidensialitet. Den originale teksten sendes tilbake sammen med den redigerte. Ny tekst vil være nøye korrekturlest for å luke ut skrivefeil. Si fra dersom det ønskes språkvask i tillegg. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster korrekturlesing?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,10 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs at en side belastes med ca kr 200,-.

Prisene er eks mva.

Andre tekst-tjenester

Vi tilbyr også å produsere en tekst fra bunnen av ved hjelp av stikkord og dialog. Eventuelt kan eksisterende tekst skrives om og moderniseres. Finnes det tekst på andre språk kan disse oversettes til norsk. Se en oversikt over alle tjenester her.

Ta kontakt for å høre mer om våre tjenester.