Tekstproduksjon og innholdsproduksjon

Få hjelp til tekst produksjon til innhold på nettsider, SoMe-poster, presentasjoner mm

Er tekstproduksjon og innholdsproduksjon en oppgave man kan ta lett på? Som regel vet man hva man ønsker å oppnå med en tekst som brukes på nettsider eller annet markedsmateriell. Likevel kan det være utfordrende å vite hvilke ord som bør brukes for å formidle budskapet.

Et godt råd er å skrive kort og konsist, men med flyt. Da blir det lettere for leseren å forstå meningen med det som skrives. Det er også viktig å bruke korrekt språk, uten skrivefeil og kompliserte formuleringer. I tillegg må teksten være tilpasset målgruppen og ha riktig ‘tone of voice’.

Hva betyr SEO ?

SEO står for Search Engine Optimalization, på norsk søkemotoroptimalisering. Er teksten ment for å publiseres på en nettside, må den være søkbar. Og den bør skrives med tanke på SEO.

De fleste bruker Google til søk. Google endrer stadig sine algoritmer for hva som kommer høyt opp på søk. Trenden nå er at Google blant annet måler tiden brukt på en nettside i forhold til ordene som ble brukt i søket. Googles mål er å hjelpe leseren. Sider og nettsteder hvor leseren bruker mye tid rangeres derfor høyere enn sider hvor leseren kun er innom kort tid. Brukes lang tid på en side tolkes det som at innholdet er informativt og møtte leserens behov. Neste leser som foretar et tilsvarende søk kan derfor også få opp denne siden.

Målet er derfor at sidens content fanger leserens interesse og gir gode svar. Dette gjør at leseren bruker tid på siden.

Det oppnås delvis ved å skrive en tekst som fanger leseren – men først må leseren finne artikkelen. For å bli synlig og få treff i søk må de riktige ordene og overskriftene benyttes. Bilder må passe til teksten, og ha riktig navn og beskrivelse. Bak en artikkel ligger det mye analyse og tilpassing for å oppnå god SEO.

Få hjelp til tekstproduksjon og innholdsproduksjon

Ta kontakt for å få hjelp til tekst- og innholdsproduksjon som formidler korrekt budskap til målgruppen deres.

Finnes det allerede en tekst, men det er behov for gjennomlesning? Denne tjenesten tilbys også. Les mer om språkvask eller korrekturlesing .