Tekstproduksjon og innholdsproduksjon

Få hjelp til tekst produksjon til innhold på nettsider, SoMe-poster, presentasjoner mm

Er tekstproduksjon og innholdsproduksjon en oppgave man kan ta lett på? Som regel vet man hva man ønsker å oppnå med en tekst som brukes på nettsider eller annet markedsmateriell. Likevel kan det være utfordrende å vite hvilke ord som bør brukes for å formidle budskapet.

Et godt råd er å skrive kort og konsist, men med flyt. Da blir det lettere for leseren å forstå meningen med det som skrives. Det er også viktig å bruke korrekt språk, uten skrivefeil og kompliserte formuleringer. I tillegg må teksten være tilpasset målgruppen og ha riktig ‘tone of voice’.

Hva betyr SEO ?

SEO står for Search Engine Optimalization, på norsk søkemotoroptimalisering. Er teksten ment for å publiseres på en nettside, må den være søkbar. Og den bør skrives med tanke på SEO.

De fleste bruker Google til søk. Google endrer stadig sine algoritmer for hva som kommer høyt opp på søk. Trenden nå er at Google blant annet måler tiden brukt på en nettside i forhold til ordene som ble brukt i søket. Googles mål er å hjelpe leseren. Sider og nettsteder hvor leseren bruker mye tid rangeres derfor høyere enn sider hvor leseren kun er innom kort tid. Brukes lang tid på en side tolkes det som at innholdet er informativt og møtte leserens behov. Neste leser som foretar et tilsvarende søk kan derfor også få opp denne siden.

Målet er derfor at sidens content fanger leserens interesse og gir gode svar. Dette gjør at leseren bruker tid på siden.

Det oppnås delvis ved å skrive en tekst som fanger leseren – men først må leseren finne artikkelen. For å bli synlig og få treff i søk må de riktige ordene og overskriftene benyttes. Bilder må passe til teksten, og ha riktig navn og beskrivelse. Bak en artikkel ligger det mye analyse og tilpassing for å oppnå god SEO.

Få hjelp til tekstproduksjon og innholdsproduksjon

Ta kontakt for å få hjelp til tekst- og innholdsproduksjon som formidler korrekt budskap til målgruppen deres.

Finnes det allerede en tekst, men det er behov for gjennomlesning? Denne tjenesten tilbys også. Les mer om språkvask eller korrekturlesing .

Korrekturlesing

Korrekturlesing og språkvask

Hvorfor skal andre lese gjennom teksten?

En tekst bør leses gjennom med nye øyne før den publiseres. Det er lettere for andre enn forfatteren å oppdage feil. Derfor bør en uavhengig korrekturlesing foretas.

Korrekturlesing vil korrigere typiske skrivefeil som ombytting av bokstaver, feil bøying av verb, doble ordskiller og hyppig gjentakelse av ord. Word har et bra korrekturverktøy, men får dessverre ikke med seg alt.

Uavhengig korrekturlesing er ekstra nyttig dersom teksten skal brukes til ekstern eller intern kommunikasjon i trykksaker eller digitalt. Da lønner det seg få hjelp til å oppdage skrivefeil – før skaden skjer. Finnes det noe mer irriterende enn å oppdage en skrivefeil ETTERPÅ? Det ser også lite profesjonelt ut dersom en tekst er full av skrivefeil, og vil ikke hjelpe på deres bedrifts renommé.

En nøyere vurdering av teksten kan også foretas. Teksten går da gjennom en språkvask, som betyr at tekstens oppbygging vurderes og tilpasses for å sikre at budskapet når frem på den måten man ønsker. Når en språkvask foretas vil dette inkludere vanlig korrektur. 
Les mer om språkvask her.

DigitalSkap.no tilbyr rask og effektiv gjennomlesing av deres tekster. Send teksten pr e-post i dag, og dere vil motta et uforpliktende tilbud. Mengde tekst (antall tegn) kan også angis uten at selve teksten følger med, dersom det føles tryggere, men det loves full diskresjon og konfidensialitet. Den originale teksten sendes tilbake sammen med den redigerte. Ny tekst vil være nøye korrekturlest for å luke ut skrivefeil. Si fra dersom det ønskes språkvask i tillegg. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster korrekturlesing?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,10 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs at en side belastes med ca kr 200,-.

Prisene er eks mva.

Andre tekst-tjenester

Vi tilbyr også å produsere en tekst fra bunnen av ved hjelp av stikkord og dialog. Eventuelt kan eksisterende tekst skrives om og moderniseres. Finnes det tekst på andre språk kan disse oversettes til norsk. Se en oversikt over alle tjenester her.

Ta kontakt for å høre mer om våre tjenester.


Språkvask

Språkvask og korrekturlesing

Hvorfor trenger teksten å vaskes?

Det er alltid lettere å oppdage grammatiske uriktigheter og klossete språkbruk når man ikke har skrevet teksten selv. En tekst bør derfor leses gjennom med nye øyne før den publiseres. Er det noe i teksten som kan misforstås? Dette vil bli oppdaget ved å foreta en språkvask.

Ved språkvask sørges det for vanlig korrekturlesing, slik som korrigering av skrivefeil, doble ordskiller og hyppig gjentakelse av ord. I tillegg vil en dypere gjennomgang av teksten foretas. tekstens oppbygging vurderes og tilpasses for å sikre at budskapet når frem på den måten man ønsker. 

Uavhengig språkvask er ekstra nyttig dersom teksten skal brukes til ekstern eller intern kommunikasjon i trykksaker eller digitalt. Da lønner det seg få hjelp til å oppdage skrivefeil og klønete formuleringer – før skaden skjer. Finnes det noe mer irriterende enn å oppdage skrivefeil eller dobbel betydning ETTERPÅ? Tenk å bruke masse tid og penger på å distribuere et misvisende budskap… Det ser også lite profesjonelt ut dersom en tekst er full av skrivefeil, og vil ikke hjelpe på deres bedrifts renommé.

DigitalSkap.no tilbyr rask og effektiv språkvask av dine tekster. Send din tekst pr mail i dag, og du vil motta et uforpliktende tilbud. Du kan også angi mengde tekst pr mail dersom det føles tryggere, men det loves full diskresjon og konfidensialitet. Du vil få tilbake den originale teksten sammen med den redigerte. Ny tekst vil være nøye gjennomgått for å luke ut eventuelle skrivefeil. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster språkvask?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,18 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs en kostnad på ca kr 360,- pr side.

Prisene er eks mva.

Er du fornøyd med din tekst og ønsker kun korrekturlesing? Se her for beskrivelse og priser.

Ta kontakt for mer informasjon.