GRAFISK DESIGN

Grafisk design og layout til skjerm og trykk

Ønsker deres bedrift å skille seg ut fra mengden? Da lønner det seg å investere i riktig markeds-materiell, og få hjelp til grafisk design av dette. Hvilket materiell man vil satse på kommer an på hvilken måte man kontakter og følger opp kunder.

En fin brosjyre trenger man ikke nødvendigvis trykke opp og sende på papir. Den vil også egne seg bra som vedlegg i en e-post. For å gjøre en brosjyre mer digital, kan man inkludere klikkbare lenker som kan benyttes av dem som leser brosjyren digitalt som pdf. I trykksaker kan man inkludere en QR-kode hvor kunden kan ta bilde med telefonen sin og på denne måten åpne den landingssiden som dere ønsker å vise.

Vis igjen i mengden, bruk grafisk design som skiller seg ut

Iøynefallende materiell gjør at bedriften blir mer synlig og lettere å huske på. Dette er fint å ha til å dele ut på messer eller til å legge igjen etter salgsmøter.

DigitalSkap tilbyr å lage kreative løsninger for grafisk design og layout til deres nye materiell for å gi deres selskap en visuell identitet. Gammelt materiell kan bearbeides og oppdateres. Nye tekster kan for eksempel videreutvikles fra eksisterende tekst, ved dialog eller ved å oversette fra utenlandsk tekst. Vi tilbyr oversettelse fra engelsk, dansk og svensk. Vi utfører også korrekturlesing og språkvask.

Eksisterende tekst eller bilder kan tilpasses til ønsket trykksak.

Få tilbake filer klar til trykking

Alt materiell produseres i Adobe InDesign og oversendes som pdf trykkfil, slik at det er klart til å printes. Materiell kan klargjøres for alle størrelser, og trykking kan formidles dersom ønskelig.

For redigering av dokumenter laget i PowerPoint, Word eller Excel kan materiell sendes tilbake i samme format som mottatt. Bedriftens ansikt utad er viktig. For eksempel så bør en PowerPoint presentasjon ikke inneholde skrivefeil eller dårlige bilder – da er den ikke så imponerende som det kanskje var tenkt.

Arbeid med trykksaker og grafisk design belastes med kr 650,- pr time. Minstetakst er kr 650,-.

Tjenester innen grafisk design og layout

Annonse

Annonse-design - DigitalSkap
Få hjelp til å lage annonser til digitale flater eller trykk.
Les mer og få hjelp til design.

Brosjyre | Flyer

Brosjyre-design - DigitalSkap
De fleste har digital tilgang uansett hvor de befinner seg. Likevel vil en brosjyre enkelt kunne forklare hva din bedrift driver med, hvor kunden får tak i dere og adressen til deres hjemmeside. Gi den i hånden til din neste kunde, så blir du husket.
Få hjelp til å lage din neste brosjyre her.

Bok


Noen ganger ønsker man at det som formidles skal vare ekstra lenge. Da kan det jo være en idé å lage en bok med stiv perm. Den tåler litt bruk, og terskelen for å kaste en bok er høyere enn å kaste en brosjyre, så den har høy reklame-verdi.
Les mer her.

Roll-up | Messevegg | Display-design


For å vise igjen i mengden på messer og utstillinger lønner det seg å ha en fengende roll-up eller messevegg.
Les mer og få hjelp til design.

Visittkort

Trykket materiell
Vis igjen i mengden. Skill deg ut med et unikt visittkort.
Les mer og få hjelp til design.

Plakat-design

Plakat-design
Større trykksaker som plakater krever god oppløsning på bilder og tekst. Plakater kan lages i alle størrelser, og er rimelige å trykke opp i forhold til roll-ups eller skilt. Men – de er forholdsvis lette å ødelegge. Derfor egner de seg best til midlertidig bruk, for eksempel til tidsavgrensede kampanjer og tilbud.
Les mer og få hjelp til design.

Mal til PowerPoint og andre dokumenter

Office_maler
Få forslag til design for bedriftens PowerPoint mal og andre dokumenter og mal for e-post signatur.
Les mer her.

Få hjelp til grafisk design! Ta kontakt og be om et uforpliktende prisoverslag.

Eksempel på bok som er laget for Decon-X.


Den lille smittevern guiden fra Decon-X