Annonsedesign

Annonse-design
Få hjelp til annonsedesign

Skal bedriften deres betale for å nå frem med sitt budskap? Da kan det svare seg å få hjelp til annonsedesign. Når annonser designes er det flere faktorer å ta hensyn til. For eksempel, så gjelder det å ha klart for seg målet med markedsføringen og hvem man forsøker å nå frem til. Riktig budskap må velges, og det mest hensiktsmessige media må letes frem.

Hva fenger din mottaker? Skal annonsen være vakker, sjokkerende eller informativ? Dersom budskapet ikke er klart og tydelig, så er det ikke sikkert at målgruppen legger merke til annonsen i det hele tatt. Som følge, kan investeringen være helt bortkastet.

Før man setter i gang bør man altså ha klart for seg en strategi for fremstøtet. Hvilke medier skal brukes og til hvilken tidsplan? Skal det kjøres annonser i flere medier samtidig? Skal annonsene se like ut, eller skal de tilrettelegges? Størrelse, budsjett, hva forventer man å få tilbake (ROI) – ja det er mange faktorer som bør tenkes gjennom, enten bedriften er liten eller stor.

Digitale annonser som vises på skjerm og trykkede annonser til bruk i aviser eller magasin har samme mål. Å treffe mottakeren med ønsket budskap. Men måten man når frem til mottakeren kan variere stort.

Uansett må annonsens oppløsning og størrelse være optimalisert for den formidlingskanalen man benytter.

Den beste annonsen?

DigitalSkap kan i dialog med oppdragsgiver og valgt medium hjelpe med annonsedesign i følge en allerede utarbeidet plan, eller vi kan være med allerede på planleggingsstadiet. Vi bestreber uansett at kvaliteten blir optimal, og at annonsen betaler seg.

Dersom det annonseres for et event, som en messe eller liknende, er gjenkjennelse en viktig faktor. Øvrig markedsmateriell bør være lett gjenkjennelig ved hjelp av farger eller design. DigitalSkap tilbyr flere relaterte tjenester. Her er det mer informasjon om design av plakater, brosjyredesign og roll-ups/messevegger.