PowerPoint mal

Office_maler

PowerPoint mal

Når du skal ut og presentere på vegne av bedriften, enten det er digitale eller fysiske møter, vil måten du presenterer på være avgjørende. Din personlighet teller aller mest.

Når du skal vise frem noe på skjerm er det viktig at din PowerPoint presentasjon har høy kvalitet. Det beste er da å ha en mal med firmaets logo og farger. Bestem på forhånd hvilken font, layout og design som skal brukes. Malen lages med oppsett på forskjellige sider som du kan velge fra når du legger til en ny side. Alle sidene kan ha logo, sidenummerering og farger som passer til profilen.

En PowerPoint mal består av de sidene som brukes mest, da blir det enkelt å bruke den om og om igjen. En klar og tydelig profil oppnås først når alle ansatte bruker samme oppsett på dokumenter. Jo enklere det er å bruke, jo bedre.

Mal for brev, tilbud, bestillingsskjema eller kontrakt

Et selskap fremstår mer profesjonelt når alle dokumenter som lages på bedriftens vegne har samme stil. Skrives det ofte kontrakter eller tilbud i selskapet tar det seg best ut om disse ser noenlunde like ut. Jobben er fortere gjort dersom man har en mal for slike oppgaver. På den måten høynes både effektivitet og selskapets troverdighet.

Mange ser på det å bruke maler som et ork. Man vet ikke hvor malene er, man gjenbruker en gammel presentasjon eller kontrakt, man sender mailer til flere i organisasjonen som man tror at kanskje har tilgang til en oppdatert mal (og bruker av deres tid)… Syndene er mange.

Det beste er å legge malene tilgjengelig på en intranett-løsning, og sørge for å holde disse oppdatert. Les mer om hvordan du kan få hjelp til å lage intranett fra SharePoint her.

Selskapsprofil

Du kan lese mer om hvordan du kan få hjelp til å lage eller oppgradere firmaets profil her.

Tekstproduksjon og innholdsproduksjon

Få hjelp til tekst produksjon til innhold på nettsider, SoMe-poster, presentasjoner mm

Er tekstproduksjon og innholdsproduksjon en oppgave man kan ta lett på? Som regel vet man hva man ønsker å oppnå med en tekst som brukes på nettsider eller annet markedsmateriell. Likevel kan det være utfordrende å vite hvilke ord som bør brukes for å formidle budskapet.

Et godt råd er å skrive kort og konsist, men med flyt. Da blir det lettere for leseren å forstå meningen med det som skrives. Det er også viktig å bruke korrekt språk, uten skrivefeil og kompliserte formuleringer. I tillegg må teksten være tilpasset målgruppen og ha riktig ‘tone of voice’.

Hva betyr SEO ?

SEO står for Search Engine Optimalization, på norsk søkemotoroptimalisering. Er teksten ment for å publiseres på en nettside, må den være søkbar. Og den bør skrives med tanke på SEO.

De fleste bruker Google til søk. Google endrer stadig sine algoritmer for hva som kommer høyt opp på søk. Trenden nå er at Google blant annet måler tiden brukt på en nettside i forhold til ordene som ble brukt i søket. Googles mål er å hjelpe leseren. Sider og nettsteder hvor leseren bruker mye tid rangeres derfor høyere enn sider hvor leseren kun er innom kort tid. Brukes lang tid på en side tolkes det som at innholdet er informativt og møtte leserens behov. Neste leser som foretar et tilsvarende søk kan derfor også få opp denne siden.

Målet er derfor at sidens content fanger leserens interesse og gir gode svar. Dette gjør at leseren bruker tid på siden.

Det oppnås delvis ved å skrive en tekst som fanger leseren – men først må leseren finne artikkelen. For å bli synlig og få treff i søk må de riktige ordene og overskriftene benyttes. Bilder må passe til teksten, og ha riktig navn og beskrivelse. Bak en artikkel ligger det mye analyse og tilpassing for å oppnå god SEO.

Få hjelp til tekstproduksjon og innholdsproduksjon

Ta kontakt for å få hjelp til tekst- og innholdsproduksjon som formidler korrekt budskap til målgruppen deres.

Finnes det allerede en tekst, men det er behov for gjennomlesning? Denne tjenesten tilbys også. Les mer om språkvask eller korrekturlesing .

BOK – for innhold som skal vare lenge

Bøker til informasjon og reklame

Noen ganger ønsker man at det som formidles skal vare ekstra lenge. Og kanskje har man også navn og adresse på personer i målgruppen. Da kan det jo være en idé å lage en bok med stiv perm, også kalt hardback. Den tåler litt bruk, og terskelen for å kaste en bok er høyere enn å kaste en brosjyre, så den har høy reklame-verdi.

Du har kanskje klart for deg teksten i boken, men trenger hjelp til design, layout og bilder? Det kan du få hjelp til her. Din bok lages i InDesign, og klargjøres for trykk. Dersom du ønsker det kan vi også formidle kontakt med trykkeri.

Skjønnlitteratur og sakprosa

Du har kanskje en liten forfatterspire i magen? Men – er ikke kjent nok til å bli antatt og gitt ut på etablerte forlag… Nå er det enkelt å gi ut bok selv! Men før boken sendes til trykkeri må layout bestemmes, og innholdet må gjøres om til trykk-klare filer. Det kan du få hjelp til her.

Eksempel på bok som er laget for Decon-X.


Den lille smittevern guiden fra Decon-X

Bokproduksjonsprosessen

I tilfellet over har oppdragsgiver levert tekst i et word-dokument, sammen med noen bilder som de ønsket å bruke. Øvrige bilder og illustrasjoner er valgt ut og redigert av DigitalSkap. Teksten er korrekturlest og har vært gjennom språkvask. Grafisk design og layout er utarbeidet av DigitalSkap i samarbeid med oppdragsgiver. Filene ble laget i InDesign. All kommunikasjon med trykkeri ble foretatt av DigitalSkap, mens faktura gikk direkte til oppdragsgiver.

Undertekster på film

Undertekster

Ikke alle skrur på lyd på reklamefilmer som vises på sosiale media osv. Da kan det være lurt at videoen er tekstet slik at ditt budskap likevel når frem. Undertekster på film skaper også interesse, og drar seeren med i den historien som formidles.

En vellykket undertekst er en hvor bilde og tekst er bra synkronisert. Teksten bør også forenkles og tydeliggjøres i forhold til muntlig tale.

Dersom manus for undertekstene ikke foreligger, kan DigitalSkap.no bistå med transkribering. Trengs en oversettelse kan det også legges til rette for.

Noen filmer trenger litt redigering i tillegg til undertekster. Vi kan sette sammen flere videosnutter, klippe, legge på musikk osv. Les mer om filmredigering her.

Slik får du hjelp med undertekster på film

Du oversender din film, undertekster legges på i Adobe programmet Premiere Pro, og ny videofil sendes til deg. Enkelt og greit!

Roll-up- / Messevegg-design

Få hjelp til å bli lagt merke til! For å vise igjen i mengden på messer og utstillinger lønner det seg å ha en fengende roll-up eller messevegg.

Det er viktig å tenke gjennom hva man ønsker å fokusere på og formidle. En god dialog om designet av ditt neste display er avgjørende.

Få hjelp her til å skape ditt unike markedsmateriell.

Brosjyredesign

Ta kontakt for å få hjelp med design av brosjyrer og annet materiell

De fleste har digital tilgang uansett hvor de befinner seg. Likevel vil en brosjyre enkelt kunne forklare hva din bedrift driver med, hvor kunden får tak i dere og adressen til deres hjemmeside.

Få kunden til å huske deg

Dersom du møter potensielle kunder på en messe eller et salgsmøte vil en brosjyre gjøre det lettere for den du snakker med å formidle din informasjon videre. Det er ikke alltid man møter beslutningstaker på første møte. Ved hjelp av en brosjyre høynes sannsynligheten for at din bedrift blir husket på – fordi den vil vekke et minne om deres samtale.

Brosjyrens grafiske design og tekstinnhold er viktig. Hvilket format som velges blir bestemt ut i fra mengde innhold – det meste er mulig.

Du kan også få hjelp til formidling av trykkeri.

Eksempel på brosjyre produsert for kunde Decon-X:


Decon-X - Forebygger Infeksjoner

Plakatdesign

Plakat-design

Større trykksaker som plakater krever god oppløsning på bilder og tekst. Plakater kan lages i alle størrelser, og er rimelige å trykke opp i forhold til roll-ups eller skilt. Men – de er forholdsvis lette å ødelegge. Derfor egner de seg best til midlertidig bruk, for eksempel til tidsavgrensede kampanjer og tilbud.

Din profil på veggen

Ønsker du å vise plakatene over lenger tid, kan det være lurt å ramme den inn før oppheng. Slik kan du vakkert dekorere kontorlokaler og møterom med elementer fra din virksomhet – på en rimelig måte.

En gjenkjennende profil er smart å bruke. Det er derfor lurt å at plakater står i stil med resten av bedriftens profil. En god dialog skaper gode resultater. Få hjelp til å designe dine plakater her.

Eksempel på plakat laget for kunde:

Oversette fra nynorsk til bokmål

Har du en tekst på nynorsk som du ønsker å få oversatt til bokmål? Det kan ordnes her.

DigitalSkap.no tilbyr oversetting av dine tekster. Send din tekst pr mail i dag, og vi sender et tilbud. Velger du å få jobben utført her, vil du få både originalteksten og den oversatte tilbake. Ny tekst vil være oversatt, omskrevet og nøye korrekturlest. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster oversettelse fra nynorsk til bokmål?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,20 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs at en side belastes med ca kr 400,-.

Prisene er eks mva.

Annonsedesign

Annonse-design
Få hjelp til annonsedesign

Skal bedriften deres betale for å nå frem med sitt budskap? Da kan det svare seg å få hjelp til annonsedesign. Når annonser designes er det flere faktorer å ta hensyn til. For eksempel, så gjelder det å ha klart for seg målet med markedsføringen og hvem man forsøker å nå frem til. Riktig budskap må velges, og det mest hensiktsmessige media må letes frem.

Hva fenger din mottaker? Skal annonsen være vakker, sjokkerende eller informativ? Dersom budskapet ikke er klart og tydelig, så er det ikke sikkert at målgruppen legger merke til annonsen i det hele tatt. Som følge, kan investeringen være helt bortkastet.

Før man setter i gang bør man altså ha klart for seg en strategi for fremstøtet. Hvilke medier skal brukes og til hvilken tidsplan? Skal det kjøres annonser i flere medier samtidig? Skal annonsene se like ut, eller skal de tilrettelegges? Størrelse, budsjett, hva forventer man å få tilbake (ROI) – ja det er mange faktorer som bør tenkes gjennom, enten bedriften er liten eller stor.

Digitale annonser som vises på skjerm og trykkede annonser til bruk i aviser eller magasin har samme mål. Å treffe mottakeren med ønsket budskap. Men måten man når frem til mottakeren kan variere stort.

Uansett må annonsens oppløsning og størrelse være optimalisert for den formidlingskanalen man benytter.

Den beste annonsen?

DigitalSkap kan i dialog med oppdragsgiver og valgt medium hjelpe med annonsedesign i følge en allerede utarbeidet plan, eller vi kan være med allerede på planleggingsstadiet. Vi bestreber uansett at kvaliteten blir optimal, og at annonsen betaler seg.

Dersom det annonseres for et event, som en messe eller liknende, er gjenkjennelse en viktig faktor. Øvrig markedsmateriell bør være lett gjenkjennelig ved hjelp av farger eller design. DigitalSkap tilbyr flere relaterte tjenester. Her er det mer informasjon om design av plakater, brosjyredesign og roll-ups/messevegger.

Filmredigering

Film-redigering

Film er stadig mer brukt for å fremme et produkt eller tjeneste. Men, det gjelder å få frem budskapet på kortest mulig tid. Dagens mottakere er utålmodige, og forventer action, tydelige meldinger og raske løsninger.

Har du tatt en film eller flere, og ønsker å sy dem sammen – kanskje ha litt tekst eller en logo oppå? DigitalSkap.no kan utføre denne tjenesten.

Lag film av bilder

Utgangspunktet trenger ikke alltid å være en filmsnutter. En video kan lages ved hjelp av dine favorittbilder, få på noen animasjoner, litt tekst – og vipps så er det mer interessant å se på.

Undertekster

På korte reklamesnutter eller historier som vises på sosiale medier er det lurt å ha på tekst, siden ikke alle tar seg bryet med å skru på lyden. Har du noe viktig å formidle – så få det skrevet i tillegg til tale. Les mer om undertekster her.