Bilderedigering

Bilde-redigering
Gjenoppliv en fisk, eller få fjernet en fallskjermhopper.

Et bilde sier mer enn tusen ord.

Hvilket bilde man velger har stor betydning for at din målgruppe mottar din melding på den måten du ønsker å formidle den. Er ditt bilde ikke optimalt så kan dere få hjelp til bilderedigering og tilpassing her.

Bilderedigering

Noen bilder er nesten perfekte – men så ser man i etterkant at et halvspiste eple ligger godt synlig i bildet… Heldigvis kan elementer som er uønsket i bildet fjernes. Farger kan tilpasses tema i historien. Man kan eventuelt også få hjelp til å finne nye bilder eller lage nye sammensatte bilder.

Tilpassing av bilder

I digitale medier er det ofte klare regler for bildets størrelse i pixler, høyde og bredde. Dette for at bildet skal passe inn i en bestemt forhåndsprogrammert ramme. Dersom retningslinjene ikke oppfylles kan man risikere at bildet ikke vises optimalt – eller at det ikke tillates at bildet benyttes i det hele tatt.

Bannerbilder

Bannerbilder er som regel svært brede men ikke så høye, og noen ganger er det beste bildet ikke bredt nok. Dette kan løses ved å legge på tekstboks på den ene siden, eller bildet kan strekkes og manipuleres ved hjelp av redigeringsprogram.

Endringene gjøres i Adobe Photoshop og InDesign, og kan leveres som Adobe-filer eller i annet ønsket bildeformat (.jpg / .png – osv). Oppløsningen avhenger av originalbildet. Jo høyere oppløsning, jo klarere bilde, men filene kan bli ganske tunge. Dersom bildene skal brukes i dokumenter eller som vedlegg i e-post kan det være lurt å ha tilgjengelig bilder i lav oppløsning til dette formålet.

Trenger dere også hjelp til tekst?

Et budskap består som regel av både tekst og bilde. Unngå at mottakeren finner feil i teksten, få noen andre til å lese korrektur. Det kan dere også få hjelp til her. Les mer om korrekturlesing og språkvask.

Logo design

Logo-design

Trenger du hjelp til å utarbeide logo for ditt nyetablerte selskap? Her kan du få hjelp til å lage en logo som gjør det lettere for dine kunder og samarbeidspartnere å gjenkjenne ditt selskap.

Gjennom dialog og samarbeid skapes selskaps identitet.

Arbeidet belastes med kr 650,- pr time. Minstetakst er kr 650,- for påbegynt oppdrag, tilsvarende 1 time. Prisene er eks mva.

Visittkort design

Vis igjen i mengden. Skill deg ut med et unikt visittkort. Her kan du få laget visittkort som er spesial-designet til deres firmaprofil. Like viktig er din mail-signatur – sørg for at du er lett å få tak i for dine kunder. Vi kan også lage digitale visittkort – spør oss.

Design

DigitalSkap.no lager designet og leverer i Adobe-trykkfil – klart til trykking. Den vanligste størrelsene på visittkort er 85 x 55 mm. Avhengig av trykkeri, kan man få mange forskjellige papirkvaliteter, tykkelser og effekter. Her kan dere få rådgivning for å finne uttrykket som passer til deres bedrift.

Finnes det ingen klar firmaprofil? Trenger dere å få laget en logo? Ta kontakt, så får dere hjelp. Les mer om logo-design.

Priser for visittkort-design

Ingen jobb er for stor, ingen er for liten. Antall design-elementer og antall unike personnavn avgjør tidsbruken for produksjon av filer til visittkortene. Arbeidet belastes med kr 650,- pr time. Minstetakst er kr 650,- for påbegynt oppdrag, tilsvarende 1 time. Prisene er eks mva.

Bli husket, legg igjen ditt unike visittkort!

Oversette dansk til norsk

Oversette fra dansk, svensk eller engelsk til norsk.

Hvordan kan en oversettelse være veien til suksess?

Norske agenter og avdelinger for danske firma oppnår høyere tillit i det norske markedet dersom det kan vises til materiell og hjemmesider på norsk. Ofte finnes det mye materiell og gode nettsider som er gjennomarbeidet over flere år i moderlandet, her Danmark. Det danske språk er heller ikke veldig ulikt det norske, men likevel kan budskap og innhold føles fremmed for en nordmann. Her kan du få hjelp til å oversette fra dansk til norsk.

Dersom innholdet er på norsk, oppnås ofte en høyere grad av bekreftelse på at selskapet er seriøst. Selskapet fremstår som trygt for nordmenn. En viss språklig kultur-tilpassing kan også være nødvendig for forståelsen. På denne måten vil man nå frem til flere enn hvis teksten kun er på dansk.

DigitalSkap tilbyr å oversette fra dansk til norsk. Send teksten pr e-post i dag, og vi sender et uforpliktende tilbud. Dersom tilbudet aksepteres og jobben blir gjort, vil teksten fås tilbake på originalspråket sammen med den nye norske teksten.

Ny tekst vil være oversatt, omskrevet og nøye korrekturlest. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster det å oversette fra dansk til norsk?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,20 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs at en side belastes med ca kr 400,-.

Prisene er eks mva.

Andre språk

DigitalSkap tilbyr også hjelp til oversettelse fra svensk til norsk og oversettelse fra engelsk til norsk.

Ta kontakt for å høre mer om våre tjenester.

Oversette svensk til norsk

Hvordan kan en oversettelse være veien til suksess?

Norske agenter og avdelinger for svenske firma oppnår høyere tillit i det norske markedet dersom det kan vises til materiell og hjemmesider på norsk. Ofte finnes det mye materiell og gode nettsider som er gjennomarbeidet over flere år i moderlandet, her Sverige. Det svenske språk er heller ikke veldig ulikt det norske, men likevel kan budskap og innhold føles fremmed for en nordmann. Her kan du få hjelp til å oversette fra svensk til norsk.

Dersom innholdet er på norsk, oppnås ofte en høyere grad av bekreftelse på at selskapet er seriøst. Selskapet fremstår som trygt for nordmenn. En viss språklig kultur-tilpassing kan også være nødvendig for forståelsen. På denne måten vil man nå frem til flere enn hvis teksten kun er på svensk.

DigitalSkap tilbyr å oversette fra svensk til norsk. Send teksten pr e-post i dag, og vi sender et uforpliktende tilbud. Dersom tilbudet aksepteres og jobben blir gjort, vil teksten fås tilbake på originalspråket sammen med den nye norske teksten.

Ny tekst vil være oversatt, omskrevet og nøye korrekturlest. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster det å oversette fra svensk til norsk?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,20 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs at en side belastes med ca kr 400,-.

Prisene er eks mva.

Andre språk

DigitalSkap tilbyr også hjelp til oversettelse fra dansk til norsk og oversettelse fra engelsk til norsk.

Ta kontakt for å høre mer om våre tjenester.


Oversette engelsk til norsk

Hvordan kan en oversettelse være veien til suksess?

Norske agenter og avdelinger for utenlandske firma oppnår høyere tillit i det norske markedet dersom det kan vises til materiell og hjemmesider på norsk. Ofte finnes det mye materiell og gode nettsider som er gjennomarbeidet over flere år. Mange nordmenn forstår engelsk godt, men likevel kan budskap og innhold føles fremmed for en nordmann. Her kan du få hjelp til å oversette fra engelsk til norsk.

Dersom innholdet er på norsk, oppnås ofte en høyere grad av bekreftelse på at selskapet er seriøst. Selskapet fremstår som trygt for nordmenn. En viss språklig kultur-tilpassing kan også være nødvendig for forståelsen. På denne måten vil man nå frem til flere enn hvis teksten kun er på engelsk.

DigitalSkap tilbyr å oversette fra engelsk til norsk. Send teksten pr e-post i dag, og vi sender et uforpliktende tilbud. Dersom tilbudet aksepteres og jobben blir gjort, vil teksten fås tilbake på originalspråket sammen med den nye norske teksten.

Ny tekst vil være oversatt, omskrevet og nøye korrekturlest. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster det å oversette fra engelsk til norsk?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,20 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs at en side belastes med ca kr 400,-.

Prisene er eks mva.

Andre språk

DigitalSkap tilbyr også hjelp til oversettelse fra svensk til norsk og oversettelse fra dansk til norsk.

Ta kontakt for å høre mer om våre tjenester.

Korrekturlesing

Korrekturlesing og språkvask

Hvorfor skal andre lese gjennom teksten?

En tekst bør leses gjennom med nye øyne før den publiseres. Det er lettere for andre enn forfatteren å oppdage feil. Derfor bør en uavhengig korrekturlesing foretas.

Korrekturlesing vil korrigere typiske skrivefeil som ombytting av bokstaver, feil bøying av verb, doble ordskiller og hyppig gjentakelse av ord. Word har et bra korrekturverktøy, men får dessverre ikke med seg alt.

Uavhengig korrekturlesing er ekstra nyttig dersom teksten skal brukes til ekstern eller intern kommunikasjon i trykksaker eller digitalt. Da lønner det seg få hjelp til å oppdage skrivefeil – før skaden skjer. Finnes det noe mer irriterende enn å oppdage en skrivefeil ETTERPÅ? Det ser også lite profesjonelt ut dersom en tekst er full av skrivefeil, og vil ikke hjelpe på deres bedrifts renommé.

En nøyere vurdering av teksten kan også foretas. Teksten går da gjennom en språkvask, som betyr at tekstens oppbygging vurderes og tilpasses for å sikre at budskapet når frem på den måten man ønsker. Når en språkvask foretas vil dette inkludere vanlig korrektur. 
Les mer om språkvask her.

DigitalSkap.no tilbyr rask og effektiv gjennomlesing av deres tekster. Send teksten pr e-post i dag, og dere vil motta et uforpliktende tilbud. Mengde tekst (antall tegn) kan også angis uten at selve teksten følger med, dersom det føles tryggere, men det loves full diskresjon og konfidensialitet. Den originale teksten sendes tilbake sammen med den redigerte. Ny tekst vil være nøye korrekturlest for å luke ut skrivefeil. Si fra dersom det ønskes språkvask i tillegg. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster korrekturlesing?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,10 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs at en side belastes med ca kr 200,-.

Prisene er eks mva.

Andre tekst-tjenester

Vi tilbyr også å produsere en tekst fra bunnen av ved hjelp av stikkord og dialog. Eventuelt kan eksisterende tekst skrives om og moderniseres. Finnes det tekst på andre språk kan disse oversettes til norsk. Se en oversikt over alle tjenester her.

Ta kontakt for å høre mer om våre tjenester.


Språkvask

Språkvask og korrekturlesing

Hvorfor trenger teksten å vaskes?

Det er alltid lettere å oppdage grammatiske uriktigheter og klossete språkbruk når man ikke har skrevet teksten selv. En tekst bør derfor leses gjennom med nye øyne før den publiseres. Er det noe i teksten som kan misforstås? Dette vil bli oppdaget ved å foreta en språkvask.

Ved språkvask sørges det for vanlig korrekturlesing, slik som korrigering av skrivefeil, doble ordskiller og hyppig gjentakelse av ord. I tillegg vil en dypere gjennomgang av teksten foretas. tekstens oppbygging vurderes og tilpasses for å sikre at budskapet når frem på den måten man ønsker. 

Uavhengig språkvask er ekstra nyttig dersom teksten skal brukes til ekstern eller intern kommunikasjon i trykksaker eller digitalt. Da lønner det seg få hjelp til å oppdage skrivefeil og klønete formuleringer – før skaden skjer. Finnes det noe mer irriterende enn å oppdage skrivefeil eller dobbel betydning ETTERPÅ? Tenk å bruke masse tid og penger på å distribuere et misvisende budskap… Det ser også lite profesjonelt ut dersom en tekst er full av skrivefeil, og vil ikke hjelpe på deres bedrifts renommé.

DigitalSkap.no tilbyr rask og effektiv språkvask av dine tekster. Send din tekst pr mail i dag, og du vil motta et uforpliktende tilbud. Du kan også angi mengde tekst pr mail dersom det føles tryggere, men det loves full diskresjon og konfidensialitet. Du vil få tilbake den originale teksten sammen med den redigerte. Ny tekst vil være nøye gjennomgått for å luke ut eventuelle skrivefeil. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster språkvask?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,18 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs en kostnad på ca kr 360,- pr side.

Prisene er eks mva.

Er du fornøyd med din tekst og ønsker kun korrekturlesing? Se her for beskrivelse og priser.

Ta kontakt for mer informasjon.