Oversette dansk til norsk

Oversette fra dansk, svensk eller engelsk til norsk.

Hvordan kan en oversettelse være veien til suksess?

Norske agenter og avdelinger for danske firma oppnår høyere tillit i det norske markedet dersom det kan vises til materiell og hjemmesider på norsk. Ofte finnes det mye materiell og gode nettsider som er gjennomarbeidet over flere år i moderlandet, her Danmark. Det danske språk er heller ikke veldig ulikt det norske, men likevel kan budskap og innhold føles fremmed for en nordmann. Her kan du få hjelp til å oversette fra dansk til norsk.

Dersom innholdet er på norsk, oppnås ofte en høyere grad av bekreftelse på at selskapet er seriøst. Selskapet fremstår som trygt for nordmenn. En viss språklig kultur-tilpassing kan også være nødvendig for forståelsen. På denne måten vil man nå frem til flere enn hvis teksten kun er på dansk.

DigitalSkap tilbyr å oversette fra dansk til norsk. Send teksten pr e-post i dag, og vi sender et uforpliktende tilbud. Dersom tilbudet aksepteres og jobben blir gjort, vil teksten fås tilbake på originalspråket sammen med den nye norske teksten.

Ny tekst vil være oversatt, omskrevet og nøye korrekturlest. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster det å oversette fra dansk til norsk?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,20 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs at en side belastes med ca kr 400,-.

Prisene er eks mva.

Andre språk

DigitalSkap tilbyr også hjelp til oversettelse fra svensk til norsk og oversettelse fra engelsk til norsk.

Ta kontakt for å høre mer om våre tjenester.

Korrekturlesing

Korrekturlesing og språkvask

Hvorfor skal andre lese gjennom teksten?

En tekst bør leses gjennom med nye øyne før den publiseres. Det er lettere for andre enn forfatteren å oppdage feil. Derfor bør en uavhengig korrekturlesing foretas.

Korrekturlesing vil korrigere typiske skrivefeil som ombytting av bokstaver, feil bøying av verb, doble ordskiller og hyppig gjentakelse av ord. Word har et bra korrekturverktøy, men får dessverre ikke med seg alt.

Uavhengig korrekturlesing er ekstra nyttig dersom teksten skal brukes til ekstern eller intern kommunikasjon i trykksaker eller digitalt. Da lønner det seg få hjelp til å oppdage skrivefeil – før skaden skjer. Finnes det noe mer irriterende enn å oppdage en skrivefeil ETTERPÅ? Det ser også lite profesjonelt ut dersom en tekst er full av skrivefeil, og vil ikke hjelpe på deres bedrifts renommé.

En nøyere vurdering av teksten kan også foretas. Teksten går da gjennom en språkvask, som betyr at tekstens oppbygging vurderes og tilpasses for å sikre at budskapet når frem på den måten man ønsker. Når en språkvask foretas vil dette inkludere vanlig korrektur. 
Les mer om språkvask her.

DigitalSkap.no tilbyr rask og effektiv gjennomlesing av deres tekster. Send teksten pr e-post i dag, og dere vil motta et uforpliktende tilbud. Mengde tekst (antall tegn) kan også angis uten at selve teksten følger med, dersom det føles tryggere, men det loves full diskresjon og konfidensialitet. Den originale teksten sendes tilbake sammen med den redigerte. Ny tekst vil være nøye korrekturlest for å luke ut skrivefeil. Si fra dersom det ønskes språkvask i tillegg. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster korrekturlesing?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,10 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs at en side belastes med ca kr 200,-.

Prisene er eks mva.

Andre tekst-tjenester

Vi tilbyr også å produsere en tekst fra bunnen av ved hjelp av stikkord og dialog. Eventuelt kan eksisterende tekst skrives om og moderniseres. Finnes det tekst på andre språk kan disse oversettes til norsk. Se en oversikt over alle tjenester her.

Ta kontakt for å høre mer om våre tjenester.


Språkvask

Språkvask og korrekturlesing

Hvorfor trenger teksten å vaskes?

Det er alltid lettere å oppdage grammatiske uriktigheter og klossete språkbruk når man ikke har skrevet teksten selv. En tekst bør derfor leses gjennom med nye øyne før den publiseres. Er det noe i teksten som kan misforstås? Dette vil bli oppdaget ved å foreta en språkvask.

Ved språkvask sørges det for vanlig korrekturlesing, slik som korrigering av skrivefeil, doble ordskiller og hyppig gjentakelse av ord. I tillegg vil en dypere gjennomgang av teksten foretas. tekstens oppbygging vurderes og tilpasses for å sikre at budskapet når frem på den måten man ønsker. 

Uavhengig språkvask er ekstra nyttig dersom teksten skal brukes til ekstern eller intern kommunikasjon i trykksaker eller digitalt. Da lønner det seg få hjelp til å oppdage skrivefeil og klønete formuleringer – før skaden skjer. Finnes det noe mer irriterende enn å oppdage skrivefeil eller dobbel betydning ETTERPÅ? Tenk å bruke masse tid og penger på å distribuere et misvisende budskap… Det ser også lite profesjonelt ut dersom en tekst er full av skrivefeil, og vil ikke hjelpe på deres bedrifts renommé.

DigitalSkap.no tilbyr rask og effektiv språkvask av dine tekster. Send din tekst pr mail i dag, og du vil motta et uforpliktende tilbud. Du kan også angi mengde tekst pr mail dersom det føles tryggere, men det loves full diskresjon og konfidensialitet. Du vil få tilbake den originale teksten sammen med den redigerte. Ny tekst vil være nøye gjennomgått for å luke ut eventuelle skrivefeil. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster språkvask?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,18 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs en kostnad på ca kr 360,- pr side.

Prisene er eks mva.

Er du fornøyd med din tekst og ønsker kun korrekturlesing? Se her for beskrivelse og priser.

Ta kontakt for mer informasjon.