Undertekster på film

Undertekster

Ikke alle skrur på lyd på reklamefilmer som vises på sosiale media osv. Da kan det være lurt at videoen er tekstet slik at ditt budskap likevel når frem. Undertekster på film skaper også interesse, og drar seeren med i den historien som formidles.

En vellykket undertekst er en hvor bilde og tekst er bra synkronisert. Teksten bør også forenkles og tydeliggjøres i forhold til muntlig tale.

Dersom manus for undertekstene ikke foreligger, kan DigitalSkap.no bistå med transkribering. Trengs en oversettelse kan det også legges til rette for.

Noen filmer trenger litt redigering i tillegg til undertekster. Vi kan sette sammen flere videosnutter, klippe, legge på musikk osv. Les mer om filmredigering her.

Slik får du hjelp med undertekster på film

Du oversender din film, undertekster legges på i Adobe programmet Premiere Pro, og ny videofil sendes til deg. Enkelt og greit!

Oversette dansk til norsk

Oversette fra dansk, svensk eller engelsk til norsk.

Hvordan kan en oversettelse være veien til suksess?

Norske agenter og avdelinger for danske firma oppnår høyere tillit i det norske markedet dersom det kan vises til materiell og hjemmesider på norsk. Ofte finnes det mye materiell og gode nettsider som er gjennomarbeidet over flere år i moderlandet, her Danmark. Det danske språk er heller ikke veldig ulikt det norske, men likevel kan budskap og innhold føles fremmed for en nordmann. Her kan du få hjelp til å oversette fra dansk til norsk.

Dersom innholdet er på norsk, oppnås ofte en høyere grad av bekreftelse på at selskapet er seriøst. Selskapet fremstår som trygt for nordmenn. En viss språklig kultur-tilpassing kan også være nødvendig for forståelsen. På denne måten vil man nå frem til flere enn hvis teksten kun er på dansk.

DigitalSkap tilbyr å oversette fra dansk til norsk. Send teksten pr e-post i dag, og vi sender et uforpliktende tilbud. Dersom tilbudet aksepteres og jobben blir gjort, vil teksten fås tilbake på originalspråket sammen med den nye norske teksten.

Ny tekst vil være oversatt, omskrevet og nøye korrekturlest. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster det å oversette fra dansk til norsk?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,20 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs at en side belastes med ca kr 400,-.

Prisene er eks mva.

Andre språk

DigitalSkap tilbyr også hjelp til oversettelse fra svensk til norsk og oversettelse fra engelsk til norsk.

Ta kontakt for å høre mer om våre tjenester.

Oversette svensk til norsk

Hvordan kan en oversettelse være veien til suksess?

Norske agenter og avdelinger for svenske firma oppnår høyere tillit i det norske markedet dersom det kan vises til materiell og hjemmesider på norsk. Ofte finnes det mye materiell og gode nettsider som er gjennomarbeidet over flere år i moderlandet, her Sverige. Det svenske språk er heller ikke veldig ulikt det norske, men likevel kan budskap og innhold føles fremmed for en nordmann. Her kan du få hjelp til å oversette fra svensk til norsk.

Dersom innholdet er på norsk, oppnås ofte en høyere grad av bekreftelse på at selskapet er seriøst. Selskapet fremstår som trygt for nordmenn. En viss språklig kultur-tilpassing kan også være nødvendig for forståelsen. På denne måten vil man nå frem til flere enn hvis teksten kun er på svensk.

DigitalSkap tilbyr å oversette fra svensk til norsk. Send teksten pr e-post i dag, og vi sender et uforpliktende tilbud. Dersom tilbudet aksepteres og jobben blir gjort, vil teksten fås tilbake på originalspråket sammen med den nye norske teksten.

Ny tekst vil være oversatt, omskrevet og nøye korrekturlest. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster det å oversette fra svensk til norsk?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,20 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs at en side belastes med ca kr 400,-.

Prisene er eks mva.

Andre språk

DigitalSkap tilbyr også hjelp til oversettelse fra dansk til norsk og oversettelse fra engelsk til norsk.

Ta kontakt for å høre mer om våre tjenester.


Oversette engelsk til norsk

Hvordan kan en oversettelse være veien til suksess?

Norske agenter og avdelinger for utenlandske firma oppnår høyere tillit i det norske markedet dersom det kan vises til materiell og hjemmesider på norsk. Ofte finnes det mye materiell og gode nettsider som er gjennomarbeidet over flere år. Mange nordmenn forstår engelsk godt, men likevel kan budskap og innhold føles fremmed for en nordmann. Her kan du få hjelp til å oversette fra engelsk til norsk.

Dersom innholdet er på norsk, oppnås ofte en høyere grad av bekreftelse på at selskapet er seriøst. Selskapet fremstår som trygt for nordmenn. En viss språklig kultur-tilpassing kan også være nødvendig for forståelsen. På denne måten vil man nå frem til flere enn hvis teksten kun er på engelsk.

DigitalSkap tilbyr å oversette fra engelsk til norsk. Send teksten pr e-post i dag, og vi sender et uforpliktende tilbud. Dersom tilbudet aksepteres og jobben blir gjort, vil teksten fås tilbake på originalspråket sammen med den nye norske teksten.

Ny tekst vil være oversatt, omskrevet og nøye korrekturlest. Oppgi gjerne en kontaktperson som kan gi relevante opplysninger om teksten.

Hva koster det å oversette fra engelsk til norsk?

Pris avhenger av original-tekstens lengde. Arbeidet belastes med kr 0,20 pr tegn (mellomrom medregnes ikke). Minstetakst kr 650,-. En A4 side består vanligvis av ca 2000 tegn, dvs at en side belastes med ca kr 400,-.

Prisene er eks mva.

Andre språk

DigitalSkap tilbyr også hjelp til oversettelse fra svensk til norsk og oversettelse fra dansk til norsk.

Ta kontakt for å høre mer om våre tjenester.