PowerPoint mal

Office_maler

PowerPoint mal

Når du skal ut og presentere på vegne av bedriften, enten det er digitale eller fysiske møter, vil måten du presenterer på være avgjørende. Din personlighet teller aller mest.

Når du skal vise frem noe på skjerm er det viktig at din PowerPoint presentasjon har høy kvalitet. Det beste er da å ha en mal med firmaets logo og farger. Bestem på forhånd hvilken font, layout og design som skal brukes. Malen lages med oppsett på forskjellige sider som du kan velge fra når du legger til en ny side. Alle sidene kan ha logo, sidenummerering og farger som passer til profilen.

En PowerPoint mal består av de sidene som brukes mest, da blir det enkelt å bruke den om og om igjen. En klar og tydelig profil oppnås først når alle ansatte bruker samme oppsett på dokumenter. Jo enklere det er å bruke, jo bedre.

Mal for brev, tilbud, bestillingsskjema eller kontrakt

Et selskap fremstår mer profesjonelt når alle dokumenter som lages på bedriftens vegne har samme stil. Skrives det ofte kontrakter eller tilbud i selskapet tar det seg best ut om disse ser noenlunde like ut. Jobben er fortere gjort dersom man har en mal for slike oppgaver. På den måten høynes både effektivitet og selskapets troverdighet.

Mange ser på det å bruke maler som et ork. Man vet ikke hvor malene er, man gjenbruker en gammel presentasjon eller kontrakt, man sender mailer til flere i organisasjonen som man tror at kanskje har tilgang til en oppdatert mal (og bruker av deres tid)… Syndene er mange.

Det beste er å legge malene tilgjengelig på en intranett-løsning, og sørge for å holde disse oppdatert. Les mer om hvordan du kan få hjelp til å lage intranett fra SharePoint her.

Selskapsprofil

Du kan lese mer om hvordan du kan få hjelp til å lage eller oppgradere firmaets profil her.